Thông tin liên hệ

Tầng 24, Tòa nhà Văn phòng Lotte, 54 Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

024-3941-0099

https://eeas.europa.eu/delegations/ vietnam_en